Op het Thor‐park in Genk – de voor­ma­lige mijnsite van Water­schei – is donderdag Ener­gie­Ville geopend, dat een ‘living lab’ voor ener­gie­tran­sitie wil zijn. KU Leuven, VITO, Imec en UHas­selt bundelen er hun onder­zoek naar duur­zame energie.