VDAB‐schoolverlatersrapport: technische richting biedt mooie toekomst

Filter Events

26maa12:3013:00Start to Connect @Lucie RenardDe impact van een blog op een bedrijf. Content marketing

02apr12:3013:00Start to Connect @Kris BinonHow to start a community from scratch

18apr09:0017:30TechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Het school­ver­la­ters­rap­port van VDAB geeft weer welke school­ver­la­ters vrij vlot een plek vonden op de arbeids­markt en wie meer moeite had in zijn of haar zoek­tocht naar een job. Conclusie? De Vlaamse arbeids­markt lijkt zich te herstellen en een tech­ni­sche rich­ting biedt zeer mooie toekomst­mo­ge­lijk­heden.
De evolutie van school­ver­la­ters uit de weten­schap­pe­lijke, tech­no­lo­gi­sche, ingenieurs‐ en wiskun­dige rich­tingen oftewel STEM‐richtingen wordt nader bekeken. In het rapport 2015 was er al een opval­lende daling van het aantal school­ver­la­ters uit de harde tech­ni­sche’ rich­tingen of de zoge­naamde nijver­heids­rich­tingen in zowel beroeps‐ als tech­nisch onder­wijs merk­baar. Ook in 2016 bleek dat er steeds minder jongeren met een tech­ni­sche achter­grond op de arbeids­markt komen. De vraag van bedrijven blijft echter groeien. VDAB wil daarom wijzen op de noden van de arbeids­markt en de mooie toekomst­mo­ge­lijk­heden van een tech­ni­sche job voor meisjes èn jongens.

Lees er meer over in het VDAB‐schoolverlatersrapport 2016.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X