fbpx

Je feedback is welkom

41 Limburgse bedrijven strijden tegen tekort aan technisch personeel

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Voka – Kamer van Koop­handel Limburg en de provincie Limburg gaan met het project Tech­niek­pro­motie de strijd aan tegen het tekort aan tech­nisch geschoold perso­neel. 41 Limburgse bedrijven enga­geerden zich om tech­nisch talent in de provincie te ontdekken en te stimu­leren. Deze bedrijven ontvingen gisteren in het Kasteel van Bokrijk een teken van bijzon­dere erken­ning voor hun bijdrage aan de groei van de welvaart in onze regio.
“Tech­niek­pro­motie heeft als doel de instroom in de tech­ni­sche oplei­dingen te verhogen. Het tekort aan tech­nisch geschoold perso­neel is promi­nent aanwezig en moet aange­pakt worden om de Limburgse indu­strie alle groei­kansen te bieden die ze verdient”, zegt gede­le­geerd bestuurder Voka Limburg Johann Leten.

Door Tech­niek­pro­motie krijgen kinderen de kans om hun tech­nisch talent te ontdekken en ontplooien, boven­dien maken kinderen, ouders en leer­krachten kennis met het brede gamma aan toekomst­per­spec­tieven in tech­niek. Het actie­plan bevat de orga­ni­satie van de Voka – First LEGO League in Limburg en andere sensi­bi­li­se­rings­in­stru­menten zoals bedrijfs­be­zoeken en profi­le­ring van rolmodellen.

Volgende bedrijven ontvingen in de het Kasteel van Bokrijk een certi­fi­caat als teken van bijzon­dere erken­ning voor hun bijdrage aan dit project: Aarixa, Adve­nioz, Alliacta, ASAP​.be, Biest, BKM, Brems Doors, Carglass, Cats & Dogs, Cool­tech, Damhert, De Witte & Co, Euro­power Gene­ra­tors, Flan­ders Make, Gijbels Mathieu, Grizaco, Groep Jam, Habenu‐van de Kreeke Bouw, Heraeus Electro‐Nite Inter­na­ti­onal, Infi­nity advice, Infrax Limburg, Kautex Textron Benelux, Kumpen, Loomans Plas­tics, LRM, Mentofac­tu­ring, Nati­onal Instru­ments, Nitto Europe, P&V Elek­tro­tech­niek, Pami, Plug‐injobs, Prefamac Choco­late Machines, Print­passie, Provincie Limburg, Punch Power­train, Rezinal, SD Worx, Skf Logis­tics Services Belgium, Spaas, T&M Solu­tions, VOS Technics.

Meer info vind je hier Limburg Actueel

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X