41 Limburgse bedrijven strijden tegen tekort aan technisch personeel

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Voka – Kamer van Koo­phan­del Lim­burg en de provin­cie Lim­burg gaan met het project Tech­niekpro­motie de stri­jd aan tegen het teko­rt aan tech­nisch geschoold per­son­eel. 41 Lim­burgse bedri­jven engageer­den zich om tech­nisch tal­ent in de provin­cie te ont­dekken en te stim­uleren. Deze bedri­jven ontvin­gen gis­teren in het Kas­teel van Bokrijk een teken van bij­zon­dere erken­ning voor hun bij­drage aan de groei van de wel­vaart in onze regio.

Tech­niekpro­motie heeft als doel de instroom in de tech­nis­che oplei­din­gen te ver­hogen. Het teko­rt aan tech­nisch geschoold per­son­eel is promi­nent aan­wezig en moet aangepakt wor­den om de Lim­burgse indus­trie alle groeikansen te bieden die ze ver­di­ent”, zegt gedelegeerd bestu­ur­der Voka Lim­burg Johann Leten.

Door Tech­niekpro­motie kri­j­gen kinderen de kans om hun tech­nisch tal­ent te ont­dekken en ont­plooien, boven­di­en mak­en kinderen, oud­ers en leerkracht­en ken­nis met het brede gam­ma aan toekom­st­per­spec­tieven in tech­niek. Het actieplan bevat de organ­isatie van de Voka – First LEGO League in Lim­burg en andere sen­si­bilis­er­ingsin­stru­menten zoals bedri­jfs­be­zoeken en pro­fi­ler­ing van rolmod­ellen.

Vol­gende bedri­jven ontvin­gen in de het Kas­teel van Bokrijk een cer­ti­fi­caat als teken van bij­zon­dere erken­ning voor hun bij­drage aan dit project: Aar­ixa, Adve­nioz, Alli­ac­ta, ASAP.be, Biest, BKM, Brems Doors, Car­glass, Cats & Dogs, Cooltech, Damhert, De Witte & Co, Europow­er Gen­er­a­tors, Flan­ders Make, Gij­bels Math­ieu, Griza­co, Groep Jam, Habe­nu-van de Kreeke Bouw, Her­aeus Elec­tro-Nite Inter­na­tion­al, Infin­i­ty advice, Infrax Lim­burg, Kau­tex Tex­tron Benelux, Kumpen, Loomans Plas­tics, LRM, Mento­fac­tur­ing, Nation­al Instru­ments, Nit­to Europe, P&V Elek­trotech­niek, Pami, Plug-injobs, Prefamac Choco­late Machines, Print­passie, Provin­cie Lim­burg, Punch Pow­er­train, Rez­i­nal, SD Worx, Skf Logis­tics Ser­vices Bel­gium, Spaas, T&M Solu­tions, VOS Tech­nics.

Meer info vind je hier Lim­burg Actueel

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X